Vergaderingen van het KBO Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris vergaderen iedere week online via Zoom.

De reguliere vergaderingen worden opgeschort totdat wij weer bij elkaar kunnen komen. Dan gaat onderstaand schema weer in, tijdelijk dus via Zoom en per mail.

Het volledige bestuur vergaderd iedere tweede vrijdag van de maand in de Leest van 09.30 tot 11.30 uur.

Voor 2021 staan de volgende vergaderingen gepland.

10 januari 09.30 in de Leest de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar.

12 februari 2021 vervallen door Corona

12 maart 2021

 9  april 2021

14 mei 2021

11 juni 2021

 9  juli 2021

13 augustus 2021

10 september 2021

 8  oktober 2021

12 november 2021

10 december 2021