Indien u zich wilt opgeven als lid van de KBO Dongen hebben wij een aanmeldingsformulier.

Het lidmaadschap kost met ingang van 1 januarie 2023 € 25,00 per jaar.

Indien u aangesloten bent bij een ziektekostenverzekering kunt u het geld terugkrijgen via een kortingsregel bij bijzondere ziektekosten, echter niet alle verzekeringen doen mee.

Wij willen een aantal gegevens van u hebben. Wij willen graag voldoen aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mocht u bezwaren hebben tegen het gebruik van uw gegevens dan is het moeilijk om ons verenigingsgebruik te kunnen handhaven.

Bijvoorbeeld in het jaar dat u een kroonjaar heeft, dat is een jaar waarop uw leeftijd eindigt op 0 of een 5 dan krijgt u van ons in de paasweek een bloemetje.

Dus u wordt 55, 60, 65, 70 en zo verder dan krijgt u dat, maar om dat te kunnen bepalen moeten wij uw geboortedatum kennen, en uw adres moeten wij hebben, anders kunnen wij het niet bij u thuis brengen.

Wij maken op allerlei dagtochten en bijeenkomsten foto’s, op een volgende bijeenkomst willen wij die aan iedereen laten zien.

Wij vinden dat leuk, maar indien u dat weigert, dan wordt het moeilijk zo niet onmogelijk om dat te doen. Maar wilt u niet op de foto dan maakt u dat kenbaar aan de fotograaf en dan slaat hij of zij u over.

Zo zijn er nog meer zaken te vermelden waarom wij uw gegevens willen hebben.

Wij verwachten dan ook van u, dat het daar mee eens bent.

Dus door lid te worden accepteert u onze AVG afspraken.

En als laatste u moet tenminste 50 jaar zijn, jonger mag niet, ouder natuurlijk wel.

De ledenadministratie wordt gedaan door Ellie Hamelinck Telefoon 0162-316821  E-mail adres kbo-leden@ziggo.nl

Voor ieder die zich aanmeld een apart formulier invullen.

Hieronder vindt u het invulformulier

Aanmeldformulier voor nieuwe leden.
  • Uw voorletters
  • Graag voluit opschrijven, dus niet vd maar van der
  • Bij gehuwde vrouwen ook de meisjesnaam.
  • Uw geslacht
  • Uw burgerlijke staat
  • uw telefoonnummer
  • Eventueel uw mobiel nummer