Elke maand, uitgezonderd juli, worden Ons Eigen Venster en de Ons bij alle leden en sponsoren bezorgd door onze bodes.

Het gaat om ca. 700 adressen. Daarnaast bezorgen zij ook de contributienota’s, de boekjes van de zomeractiviteiten en het bloemetje in de week voor pasen bij leden die een kroonjaar hebben.

 Voor onze vereniging zijn zij van onschatbare waarde!

Op dit moment hebben we 17 bodes die allen een vaste wijk hebben. Bij incidentele verhindering van een bode is er opvang geregeld.

Van deze 17 bodes zijn er 5 al 80 jaar of ouder, 10 zitten tussen 70 en 80 en 2 jonkies van 64 en 54.

Om bezorging in de toekomst te kunnen waarborgen zijn we op zoek naar mensen die een paar uur per maand tijd willen/kunnen vrijmaken om beide bladen te bezorgen.

Als tegenprestatie is er elk voorjaar een avond waarop alle vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. In december ontvangt elke bode een kleine attentie.

Voor aanvullende informatie en/of aanmelding kan contact worden opgenomen met onze ledenadministratie, Mevrouw Ellie Hamelinck Tel. 0162-31 68 21