Veilig Online gaat weer door.

Op dinsdag ochtend heeft KBO Dongen in de Leest Nieuwstraat 7 haar wekelijkse ” bijscholingstraject” voor leden die hun vaardigheden met de digitale wereld bij willen houden.

Wij starten om 09.30 uur en eindigen rond 11.30 uur.

De kosten zijn € 2,00 per persoon inclusief koffie of thee.

Wat komt er aan de orde, bijv. de Digid het inlogsysteem bij de overheid. maar ook uw probleempje met uw telefoon of een tablet. Allerlei vragen en hopelijk ook antwoorden komen er voorbij. U krijgt meer vertrouwen in het omgaan met de computer en andere apparaten.

Oefenen.nl een programma om mensen te leren om te gaan met internet of openbaar vervoer, allerlei zaken uit onze maatschappij die voor ons ouderen soms moeilijk zijn.

Nieuw is Welkom Online ook een hulpprogramma waar u uw vaardigeheden mee kan toetsen.

En wij proberen u daar mee te helpen. En nu vraagt u natuurlijk wie zijn wij, de mensen die u proberen te helpen, zijn Martin van de Sanden, Pierre Snoeren en Rian Driessen.

 

Lokatie ouderensoos De Leest Nieuwstraat 7 Dongen.

 
Wij kunnen u onder andere helpen met de volgende onderwerpen:

Apple
Back-up maken
E-mail
Fotobewerking
Hobby
Internet
Internetbankieren
Office
Onderhoud
Overige apparaten
Social Media
Tablet & Smartphone
Veiligheid
Videobellen
WhatsApp
Windows