De oganisatie van KBO Brabant is enkele jaren geleden veranderd, eerst was de provincie verdeeld in gewesten, bestaande uit enkele gemeentes, nu is er gekozen voor indeling per gemeente. Een gemeente noemen wij een Kring, zo`n kring kan bestaan uit een aantal Afdelingen. Bijv. per wijk of buurtschap of afzonderlijke dorpen binnen een gemeente.

KBO Dongen is een kring met 1 afdeling.

Dit betekent dat er gekozen is in overleg met KBO Brabant om de besturen van de kring en de afdeling in elkaar te schuiven. Dus geen apart overleg maar in 1 vergadering.

Betuur van Kring en Afdeling zijn dus dezelfde mensen, Voorzitter Rian Driessen, Secretaris Gerard Schattefor en penningmeester Johan de Hoon.

 

Binnen het bestuur gaat er altijd een afvaardiging naar het regio overleg of andere vergaderingen of bijeenkomsten van KBO Brabant. Deze personen hebben het mandaat van de kring om te stemmen, indien nodig.

De belangenbehartiging voor onze leden doen wij samen met de SWOD en SOBG in de Seniorenraaddongen.

Hiervoor is gekozen omdat wij vinden dat die belangenbehartiging, dus opkomen voor de ouderen in onze gemeente, dat is voor iedereen, dus voor alle ouderen in de Gemeente Dongen en niet alleen voor onze leden.