De agenda en de verdere invulling van deze middag.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op: 

dinsdag 12 april a.s. aanvang 13.30 uur

in de Cammeleur.

 

Agenda voor deze vergadering:

 1. Welkom en opening door de voorzitter.

 

 1. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 12.10.2021

 

 1. Jaarverslag door de secretaris over 2021:
 • Overzicht van activiteiten voor leden in 2021
 • Vooruitblik naar activiteiten in 2022

 

 1. Financieel verslag jaarrekening 2021 door de penningmeester:
 • Jaarrekening over 2021
 • Verslag van de Kascontrole over 2021
 • Benoeming Kascommissie 2022
 • Vaststelling contributie 2022

 

 1. Verslag van de Reiscommissie.

 

 1. Verslag van de Activiteitencommissie

 

 1.  

Aftredend zijn: Jeannie Segers en Gerard Schattefor; zij zijn beiden herkiesbaar.

De voorzitter vraagt de leden of zij akkoord gaan met de benoeming.

 

Verder treedt af vanwege gezondheidsredenen en is niet herkiesbaar: Johan de Hoon.

 

Het bestuur roept leden op, om zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid of om zich als vrijwilliger aan te melden om het bestuur te ondersteunen.

 

 1.  

 

 1. Sluiting

 

Deze middag is alleen toegankelijk voor leden van de KBO.

In verband met de beperkte zaalruimte, moet u zich wel tevoren aanmelden!

Dit kunt u doen via e-mail naar: kbo.dongen@outlook.com en telefonisch naar telefoon-nummer 0162-316212.

 

Het programma voor deze middag is als volgt:

 

Van 13.30 uur tot ca.14.15 uur:                Algemene Ledenvergadering

Van 14.15 uur tot ca. 14.30 uur:               Korte pauze

Van 14.30 uur tot ca. 15.30 uur:               Eerste deel toneelvoorstelling: “Café het Oude Kruikje”

Van 15.30 uur tot ca. 16.00 uur:               Pauze met koffie en worstenbroodje

Van 15.30 uur tot ca. 16.30 uur:               Tweede deel toneelvoorstelling: “Café het Oude Kruikje”

Om ca. 16.30 uur:                                           Sluiting