Beste Leden, 

Doordat de vergadering is vervallen hebben wij als bestuur een beslissing genomen over de veranderingen binnen het bestuur,  en de goedkeuring over de financiën van  2019.

Wij hebben aan u  een brief gestuurd waarin wij u vroegen of u het met de voorstellen die daar in stonden het eens kon zijn.

Er heeft slechts 1 lid gereageerd dus dat viel tegen, overigens die was het wel met de voorstellen eens.

Wat zijn nu de veranderingen die wij doorvoeren binnen het bestuur;

Leo Hamers heeft het bestuur verlaten net als Jan van Erven.

Bij het bestuur zijn de volgende mensen bijgekomen;

Ellie Hamelinck , Gerard Schattefor , Peter van Hoppe en Jeannie Segers.

Dus als bestuur zijn wij weer compleet. 

Volgens de statuten en het huishoudeijk reglement kan het wat wij nu doen. Wel hebben wij bij KBO Brabant gevraagd of wij ongeveer in lijn zijn met wat de andere afdelingen bij de KBO gedaan hebben met het niet door kunnen gaan van de vergaderingen.

Binnen het bestuur zijn er wel andere wijzigingen, zo is er nu een activiteitencommissie, die gaat al onze activiteiten organiseren als dat weer mag. En een financiële commissie en een commissie die gaat over communicatie. 

In Ons Eigen Venster gaan wij de commissies aan u voorstellen.

Natuurlijk komen wij bij een volgende vergadering hierop terug.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd bellen met de voorzitter Rian Driessen Tel. 06-20737833

Het bestuur hoopt dat u verder de komende tijd goed doorkomt en geen last krijgt met het Corona virus.