24 augustus 2022

Nieuwsbrief 007 Augustus 2022

NIEUWSBRIEF 24 augustus 2022    

 

   

Secr.: 5104 PE Dongen, Lijsterlaan 11
email: kbo-dongen@outlook.com Ledenadministratie: kbo-leden@ziggo.nl

Deze nieuwsbrief is een onregelmatig verschijnend bulletin dat wordt toegestuurd aan leden met een email-adres. Door middel van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in ons programma of andere actuele gebeurtenissen.

_________________________________________________________________

RABO CLUB SUPPORT 2022

Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de Rabo Club Support Actie.

Rekeninghouders bij de Rabobank kunnen, mits ze lid zijn van de bank, stemmen op hun favoriete verenigingen.
Per uitgebrachte stem wordt er een bedrag uitbetaald wat ten goed komt aan de deelnemende vereniging.

KBO Dongen heeft vorig jaar voor de Kring € 269,66 en voor de Afdeling
€ 625,41 gekregen. In totaal € 895,07.
Vorig jaar hebben wij het geld gebruikt als bijdrage voor een nieuwe AED bij de Leest. Deze AED kostte ruim € 1300,00 dus de bijdrage was meer dan welkom.

Nogmaals hartelijk dank aan de Rabo bank leden die ons steunden.

Wilt U ook dit jaar uw stem uitbrengen aan KBO Dongen en/of KBO Kring? U kunt stemmen van 5 September t/m 27 September 2022.
Wij danken U voor uw steun